Zelfstandigheidsovereenkomst

Zelfstandigheidsovereenkomst

KOC de Speelboerderij BV is tijdens de opvang verantwoordelijk voor uw kind. Echter, omdat wij regelmatig vragen krijgen van ouders/verzorgers die hun kind zelfstandig naar huis of sportvereniging willen laten gaan, willen wij u graag de gelegenheid geven om uw kind tijdens de opvang bij op de onderstaand aangegeven BSO die vrijheid te geven die u graag voor hem/haar wenst. Op deze zelfstandigheidverklaring kunt u dan ook aangeven welke activiteiten uw kind zelfstandig en dus zonder toezicht en/of begeleiding van een Pedagogisch Medewerker van de locatie mag ondernemen. 

 

Zelfstandigheidsovereenkomst


Voor- en achternaam kind: 
Locatie:  
  
  
 zelfstandig van school naar BSO (op de fiets of lopend)
 zelfstandig van de BSO naar huis (op de fiets of lopend)
 zelfstandig van de BSO naar activiteiten (zoals judo, voetbal, etc)
 zelfstandig van activiteiten naar de BSO
 zelfstandig ervoor kiezen om te gaan spelen bij andere kinderen, te weten:

naam kind

    

 
 naam kind     
 naam kind       
 naam kind

       

 

 

 Opmerkingen:

 

 

 


Mijn kind mag op de BSO worden opgehaald door:

 voor- en achternaam: Tel.nr: 
 voor- en achternaam: Tel.nr: 
 voor- en achternaam: Tel.nr: 
 voor- en achternaam: Tel.nr: 
Opmerkingen:

Ouders/verzorgers nemen zelf de verantwoordelijkheid voor risico’s die het kind loopt gedurende de afgesproken periode van afwezigheid tijdens de opvanguren op de BSO.
KOC de Speelboerderij kan tijdens de aangegeven periode van zelfstandigheid niet aansprakelijk worden gesteld voor o.a. letsel bij het kind of het kwijtraken van eigendommen.

 


Toestemming plaatsing in de tweede basisgroep

Kinderen worden ingedeeld in vaste groepen op de BSO. Binnen de BSO wordt dit een basisgroep genoemd. Om verschillende redenen kan een kind in een tweede basisgroep worden opgevangen. Bv. als u gebruikt maakt van een ruildag of extra opvang. Plaatsen in een tweede basisgroep kan alleen met schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers.

Ik geef toestemming om tijdens het verblijf op de BSO om onder begeleiding van één of meerdere pedagogische medewerkers van Kinderopvangcentrum De Speelboerderij BV, deel te laten nemen aan activiteiten buiten de locatie.

Privacy

 


Foto’s en filmpjes waarop mijn kind zichtbaar is, mogen gebruikt worden voor externe
(sociale) media zoals website, folders en flyers.
Foto’s en filmpjes waarop mijn kind zichtbaar is, mogen gebruikt worden voor de besloten Facebookgroep van de locatie (alleen toegang voor ouders en Speelboerderij medewerkers).
Foto’s en filmpjes waarop mijn kind zichtbaar is, mogen gebruikt worden voor interne
(sociale) media zoals de nieuwsbrief, het BSO-informatieboekje, mailingen, memo’s etc.
 

Deze verklaring geldt vanaf de datum van het insturen van dit formulier tot en met het einde van de overeenkomst kinderopvang van het kind of tot en met de intrekking van de verklaring, mits schriftelijk gedaan.

Voor akkoord,

 

Ouder / verzorger:    
Naam:   

Plaats:

  
E-mailadres ouder:   
Datum:      
Ja Ik ga akkoord met bovenstaand ingevulde gegevens en wil dat de aangegeven opties voor zelfstandigheid, privacy en plaatsing 2e basisgroep ingaan op de datum van ondertekening.