Kinderdagverblijf Kanjers

 

Kinderdagverblijf Kanjers

   voor kinderen van 3 en 4 jaar
 


In schoolgebouw Daltonschool Dorendal
Bachlaan 23
6865 EN Doorwerth

06 53329821
Reg nr 122678606


KDV Kanjers is speciaal bedoeld voor kinderen vanaf drie jaar die toe zijn aan wat meer uitdaging.
De openingstijden zijn dinsdag en donderdag
van 7:30 - 18:30 uur. Later mogelijk ook op andere dagen geopend. Geef het aan ons aan als u daarin interesse hebt.


 

Bekijk het laatste inspectierapport

Uitdagend, leuk en leerzaam
Veel ouders merken dat hun kind van drie jaar uitgespeeld raakt met hun speelgoed en toe is aan meer uitdaging, zoals school. Helaas zijn ze daar nog te jong voor. In een lokaal van de basisschool wordt een groep speciaal voor driejarigen ingericht. De uitdaging in activiteiten die worden aangeboden, gaan verder dan nu op het kinderdagverblijf. Daardoor leert uw kind spelenderwijs en ontwikkelt het zijn vaardigheden en kennis op het niveau waar hij of zij aan toe is. Het spelmateriaal en de activiteiten zijn naast leerzaam natuurlijk ook vooral leuk. Het belangrijkste is en blijft spelen in een fijne omgeving!   
 

Een maximale goede start op school
De pedagogisch medewerkers van Peutergroep Kanjers werken nauw samen met de leerkrachten van de onderbouw van basisschool de Dorendal. Gefaseerd gaan de kinderen wennen aan een nieuwe omgeving, kinderen en de juffen. Dit onder vertrouwde begeleiding van de pedagogisch medewerkers van de Kanjers. Uiteraard afgestemd op de behoeftes en ontwikkeling van de kinderen. Stapsgewijs wordt meegedaan met bijvoorbeeld een maandviering of activiteit in de kleutergroep.

Iedere dag komen er kleuters uit groep 1/2 langs om samen met de peuters een spelletje of een werkje uit de kleuterklas te doen. Op deze manier maken de peuters alvast kennis met de kinderen uit groep 1/2 en de werkjes die zij zoals doen.

Uw kind went zo alvast aan de vaste gezichten en ruimtes op school en zo is de stap naar de instroomgroep van het basisonderwijs klein. Uw kind ontwikkelt zich op sociaal, cognitief en motorisch gebied. We optimaliseren de doorgaande (ontwikkelings)lijn van ons kinderdagverblijf naar de basisschool. We streven er op deze manier naar om peuters een maximaal goede start te laten maken in de kleuterklas. 

Contract afgestemd op schooltijden
Kanjers heeft een unieke contractvorm die is afgestemd op de schooltijden. U kunt uw kind brengen om 8:30 uur en ophalen om 14:00 uur. Zo kunt u dit eenvoudig combineren met het ophalen en wegbrengen van uw schoolgaande kind. U kunt er ook voor kiezen om een dagdeel af te nemen of een hele dag van 7:30 uur tot 18:30 uur.


Is uw kind eraan toe? 
Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden, dan kunt u ons mailen. U kunt altijd vrijblijvend kennismaken op de locatie.