Wij ondersteunen:

Stuwwalloop Kidsrun


De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Wet kinderopvang

Met ingang van 1 januari 2005 is er een nieuwe wet voor de kinderopvang. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen.

Wie betaalt voor kinderopvang?
De Wet kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten. In de nieuwe wet sluiten de ouders zelf een overeenkomst met het kinderdagverblijf. De rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang. Ouders moeten deze tegemoetkoming zelf aanvragen. De Belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op uw rekening.

Hoe regelt de wet kwaliteit?
Met de Wet kinderopvang regelt de overheid ook de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kinderdagverblijf te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elk kinderdagverblijf is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en de prijs.

Registraties in Landelijk Register Kinderopvang
Alle locaties zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder de volgende nummers:

Kinderdagverblijf De Speelboerderij te Heelsum          

821686288

Kinderdagverblijf De Toverput te Renkum                   

219859553

Kinderdagverblijf Piccolo te Renkum                           

358870926

BSO Piccolo (topgroep/kasteel) te Doorwerth                                           

868676949

BSO Buitenhof te Doorwerth                                       

207882733

SportBSO Renkum te Renkum                                    

214074699

SportBSO de Kameleon te Renkum                                       

237729052