De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

 

Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang bij de belastingdienst

De bepalingen betreffende de tegemoetkoming kosten kinderopvang in de Wet Kinderopvang geldt voor gezinnen waarbij beide ouders werk en zorg voor kinderen combineren. Wanneer een of beide ouders niet werken, kunnen zij in bepaalde situaties ook een tegemoetkoming krijgen. De hoogte van de bijdrage van het Rijk is afhankelijk van uw situatie. 

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Doe dat dan zo snel mogelijk. Om te bepalen voor welke bijdrage u in aanmerking komt, kunt u gebruik maken van www.toeslagen.nl van de belastingdienst.

Of maak een berekening met een rekentool 

 

Landelijk Register Kinderopvang nummers van onze locaties:

Kinderdagverblijf De Speelboerderij (Heelsum)821686288
Kinderdagverblijf De Toverput te Renkum219859553
Kinderdagverblijf Piccolo te Renkum

358870926

BSO Piccolo te Doorwerth868676949
BSO Buitenhof te Doorwerth207882733
SportBSO Renkum te Renkum268488502
SportBSO de Kameleon te Renkum237729052