De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

 

Ontvang het overgrote deel terug via de kinderopvangtoeslag

De bepalingen betreffende de tegemoetkoming kosten kinderopvang in de Wet Kinderopvang geldt voor gezinnen waarbij beide ouders werk en zorg voor kinderen combineren. Wanneer een of beide ouders niet werken, kunnen zij in bepaalde situaties ook een tegemoetkoming krijgen. De hoogte van de bijdrage van het Rijk is afhankelijk van uw situatie. 

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Doe dat dan zo snel mogelijk. Om te bepalen voor welke bijdrage u in aanmerking komt, kunt u gebruik maken van www.toeslagen.nl van de belastingdienst.

Of maak een berekening met een rekentool.

Landelijk Register Kinderopvang nummers van onze locaties staan op pagina Contact