Wij ondersteunen:

Stuwwalloop Kidsrun


De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang bij de belastingdienst
De bepalingen betreffende de tegemoetkoming kosten kinderopvang in de Wet kinderopvang geldt voor gezinnen waarbij beide ouders werk en zorg voor kinderen combineren. Wanneer een of beide ouders niet werken, kunnen zij in bepaalde situaties ook een tegemoetkoming krijgen. De hoogte van de bijdrage van het Rijk is afhankelijk van uw situatie.

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Doe dat dan zo snel mogelijk

Om te bepalen voor welke bijdrage u in aanmerking komt, kunt u gebruik maken van www.toeslagen.nl van de belastingdienst.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang. De GGD voert daarom, in opdracht van de gemeente, regelmatig inspecties uit. Kindercentra die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen. U heeft alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kinderdagverblijf, waarvan u gebruikt maakt, bij de gemeente is geregistreerd.

Registraties in Landelijk Register Kinderopvang
Alle locaties zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder de volgende nummers:

Kinderdagverblijf De Speelboerderij te Heelsum          

821686288

Kinderdagverblijf De Toverput te Renkum                   

219859553

Kinderdagverblijf Piccolo te Renkum                           

358870926

BSO Piccolo te Doorwerth                                           

868676949

BSO Buitenhof te Doorwerth                                       

207882733

SportBSO Renkum te Renkum                                    

214074699

SportBSO de Kameleon te Renkum                                       

237729052