De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Tarieven

Tarieven Kinderopvangcentrum De Speelboerderij 

Kinderdagopvang per uur

2020
  Kinderdagopvang (KDV) 52 weken1€ 8,17
  Kinderdagopvang (KDV) 48 weken2
€ 8,42
  Kinderdagopvang (KDV) 40 weken2€ 8,61
  Flexibele opvang KDV€ 9,34
     
Buitenschoolse opvang per uur2020
  BSO 52 weken€ 7,65
  BSO 52 weken continurooster lang3€ 7,65
  BSO 52 weken continurooster kort3€ 8,40
  BSO 48 weken € 7,98
  BSO 48 weken continurooster lang3€ 7,98
  BSO 48 weken continurooster kort3€ 8,97
  BSO 40 weken€ 8,13
  BSO 40 weken continurooster lang3€ 8,13
  BSO 40 weken continurooster kort3€ 9,13
  Voorschoolse opvang 40 weken (van 7:30 uur tot 8:30 uur tijdens schoolweken)€ 9,84
  
Andere opvangvormen per uur2020
  Flexibele opvang contract (alleen kosten bij afname opvang)€ 9,18
  Extra opvang (is afhankelijk van de gekozen contract vorm)
Variërend

1
2
3

Niet opgenomen opvangdagen kunnen worden geruild met andere momenten, mits er plaats is op de groep. Vraag naar de voorwaarden.
Wij houden de vakanties aan van regio Zuid.
Continurooster lang betreft opvang tot 18:30 uur voor kinderen van een basisschool die open is tot 14:00 uur.
Continurooster kort betreft opvang tot 17:00 uur, eveneens voor kinderen van een basisschool die open is tot 14:00 uur.

 

 

 Bereken wat u terugkrijgt van de belasting

U krijgt mogelijk een groot deel van de kinderopvangkosten terug viaq de belastingdienst. Dit hangt samen met uw inkomen en dienstverband. 
Bereken uw kinderopvangtoeslag

Of gebruik de rekentool

 Ruilen

Wilt u vanwege vakantie of andere omstandigheden een vaste opvangdag van uw kind ruilen, dan kan dit.

Een soepele uitvoering van ons ruilbeleid hangt nauw samen met het tijdig doorgeven én het kunnen inplannen van kind(eren) en pedagogisch medewerkers.

  • Indien uw kind op een bepaalde dag niet naar de opvang komt, kunt u dit moment ruilen.
  • Bij de ruiling geeft u aan welke dag uw kind er niet was en welke dag u opvang wenst. 
  • Een ruildag kan ingezet worden, nadat er een tegoed is ontstaan.
  • Het aanvragen van een ruildag gaat bij voorkeur via email.
  • Na 1 jaar komt het tegoed te vervallen. Dit kan niet worden uitbetaald.
  • Een ruildag kan ingezet worden voor hetzelfde aantal opvanguren. Vakantiedagen kunnen alleen geruild worden tegen andere vakantiedagen.
  • Een ruildag wordt toegewezen (uiterlijk 3 weken vooraf) als er een plaats beschikbaar is. Dit wordt bepaald door het hoofd van de betreffende locatie.

Uw kind aanmelden voor onze opvang? Klik hier

 


Heeft u vragen over de contracten of heeft u aanvullende wensen met betrekking tot de kinderopvang? Wij denken graag met u mee:

E-mail:
info@despeelboerderij.nl
Telefoon: 0317 351 325


Tarieven geldig van 01-01-2020 tot 31-12-2020