SportBSO de Kameleon

 

SportBSO De Kameleon
 Voor kinderen van groep 1,2 en 3

Opvang op maandag tot en met vrijdag

Goudsebloemstraat 2
6871 WB Renkum
Tel: 06 53 350 506
Reg.nr. 237729052

SportBSO de Kameleon is gevestigd in de OBS dr. Albert Schweitzer school. Op deze locatie zitten kinderen van groep 1 tot 4, in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar . Vanaf groep 4 gaan de kinderen, in overleg, naar SportBSO Renkum in MFC Doelum.

Het accent ligt niet alleen bij sport, maar ook bij creatieve activiteiten en het samen spelen. 
Bewegen wordt steeds belangrijker voor onze kinderen, daarom bieden wij alle kinderen aan om te sporten. Dit doen wij door samen in beweging te zijn en verschillende sport-en spelactiviteiten aan te bieden. We maken hierbij gebruik van de gymzaal.

Bekijk het laatste inspectierapport

(11 april 2019)


Aanmelden voor SportBSO De Kameleon

extra opvang aanvragen

zelfstandigheidsovereenkomst
Het kiezen daagt uit
Voor de kinderen is het een vrije keuze wat ze in de middag willen doen. Naast het sporten in de gymzaal, hebben ze de mogelijkheid om te knutselen, naar buiten te gaan of om te spelen met het vele speelgoed in onze ruimte. De pedagogisch medewerkers proberen het beste uit de kinderen te halen. Door de kinderen hun eigen keuze te maken stimuleren wij hen om zelf initiatieven te nemen.


Dagindeling en groepen
De kinderen worden bij school opgehaald door onze pedagogisch medewerkers. Dit gebeurt lopend of met onze bus(sen). Dit gebeurt in samenwerking met SportBSO Renkum in Doelum.
Om de rust tijdens het eet en drink moment te kunnen bieden hebben wij basisgroepen. Op de maandag, dinsdag en donderdag zijn er drie basisgroepen. In deze groepen drinken en eten zij. Na dit moment zijn de kinderen vrij om hun keuze te maken.

De SportBSO de Kameleon heeft plaats voor 60 kinderen. De meeste kinderen komenop maandag, dinsdag en donderdag.

De dagindeling ziet er ongeveer zo uit.
14.00 - 15.30       kinderen worden opgehaald van de verschillende scholen in Renkum
15.30 - 16:00       drinken en fruit eten
16:00 - 17.00       sport/spel activiteiten, creatief of vrij spelen
17.00                   kleine versnapering
17.00 - 18.30       kinderen kunnen opgehaald worden (overdracht naar ouders)

Vakanties
In de vakanties zijn wij, op feestdagen na, open van 7.30 tot 18.30 uur. Van te voren vragen wij ouders met een BSO contract of zij gebruik willen maken van de opvang. Tijdens de vakanties werken wij met thema’s.