SportBSO de Kameleon

 

SportBSO De Kameleon
 Voor kinderen van groep 1,2 en 3

Opvang op maandag tot en met vrijdag

Goudsebloemstraat 2
6871 WB Renkum
Tel: 06 53 350 506
Reg.nr. 237729052

SportBSO de Kameleon is gevestigd in OBS dr. Albert Schweitzer. Terwijl het accent bij de SportBSO Renkum ligt op bewegen, is er hier "ook" ruimte voor de culturele en creatieve activiteiten. 

Het sporten is nog steeds een belangrijk onderdeel, wat ook goed mogelijk is met de faciliteiten op de BSO en nabije omgeving.

Bekijk het laatste inspectierapport
(16 februari 2018)


Aanmelden voor SportBSO De Kameleon

extra opvang aanvragen

zelfstandigheidsovereenkomst
Het podium daagt uit
Naast een gezellige en ruim opgezette groepsruimte, heeft deze mooie locatie ook een podium en speelzaal tot hun beschikking waar de kinderen zich mogen uitleven in sport-, theater- en dansactiviteiten.
De creatieve leiding probeert de kinderen te stimuleren om zelf initiatieven te nemen en iets te bedenken. Door de voorwaarden te scheppen en de inbreng van de kinderen zo groot mogelijk te houden, biedt de BSO alle kans aan uw kind om zich te ontwikkelen op het gebied van fantasie, creativiteit, zelfstandigheid en het kunnen uiten van (onbewuste) gevoelens.

Na een lange schooldag.. lekker bewegen en creatief bezig zijn
De combinatie van creatief bezig zijn en lekker veel bewegen is voor uw kind de perfecte combinatie na een lange schooldag. De kinderen hebben de kans om met leeftijdgenoten te spelen in een veilige en vertrouwde omgeving. De kinderen mogen aan de activiteiten mee doen die dagelijks worden georganiseerd, maar dat moet niet.

Dagindeling en groepen
SportBSO de Kameleon heeft plaats voor 60 kinderen. Op deze SportBSO en
SportBSO Renkum worden de kinderen naar leeftijd ingedeeld in twee vaste basisgroepen.

Op SportBSO de Kameleon wordt globaal de volgende dagindeling aangehouden:
14:00 - 15:30 Kinderen worden opgehaald met onze bussen van de verschillende scholen uit Renkum
15:30 - 15:45 Drinken en fruit eten
15:45 - 17:00 Activiteiten en vij spelen
17:00 - 17:15 Versnapering
17:00 - 18:30 Kinderen worden opgehaald (overdracht naar ouders)