De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Prijzen

Tarieven Kinderopvangcentrum De Speelboerderij 

Kinderdagopvang per uur

2018Extra opvang
   Kinderdagopvang (KDV) 52 weken1 € 7,45€ 7,45
   Kinderdagopvang (KDV) 40 weken2€ 7,70€ 7,70
      
Buitenschoolse opvang per uur2018Extra opvang
  BSO 52 weken€ 6,95 € 6,95
  BSO 52 weken continurooster lang3€ 6,95€ 6,95
  BSO 52 weken continurooster kort4€ 7,55€ 7,55
  BSO 40 weken€ 7,30€ 7,30
  BSO 40 weken continurooster lang3€ 7,30€ 7,30
  BSO 40 weken continurooster kort4€ 8,32€ 8,32
  Voorschoolse opvang 40 weken (van 7:30 uur tot 8:30 uur tijdens schoolweken)€ 8,84€ 8,84
   
Andere opvangvormen per uur2018Extra opvang 
  Strippenkaart Buitenschoolse opvang (naast BSO 40 weken contract)€ 7,58n.v.t.
  Flexibele opvang contract (alleen kosten bij afname opvang)€ 8,40n.v.t.

1
2
3

4

Niet opgenomen opvangdagen kunnen worden geruild met andere momenten, mits er plaats is op de groep. Vraag naar de voorwaarden.
Wij houden de vakanties aan van regio Zuid.
Uurtarief afhankelijk van opvangcontract.
Alleen van toepassing bij scholen die continurooster hebben tot 14.00 uur.

 

 Gaat uw kind naar
BSO Halderweg, BSO Acacialaan, of KDV / BSO Bimbam,
dan gelden er afwijkende tarieven: 
klik hier

 Bereken wat u terugkrijgt van de belasting

U krijgt mogelijk een groot deel van de kinderopvangkosten terug viaq de belastingdienst. Dit hangt samen met uw inkomen en dienstverband. 
Bereken uw kinderopvangtoeslag

Of gebruik de rekentool

 Ruilen

Wilt u vanwege vakantie of andere omstandigheden een vaste opvangdag van uw kind ruilen, dan kan dit.

Een soepele uitvoering van ons ruilbeleid hangt nauw samen met het tijdig doorgeven én het kunnen inplannen van kind(eren) en pedagogisch medewerkers.

  • Indien uw kind op een bepaalde dag niet op de locatie komt, kunt u deze dag ruilen.
  • Een ruildag kan ingezet worden, nadat er een tegoed is ontstaan.
  • Het aanvragen van een ruildag gaat bij vookeur via email.
  • Na 1 jaar komt het tegoed te vervallen en wordt dit niet uitbetaald.
  • Een ruildag kan ingezet worden voor hetzelfde aantal opvanguren.
  • Een ruildag wordt toegewezen (uiterlijk 3 weken vooraf) als er een plaats beschikbaar is. Dit wordt bepaald door het hoofd van de betreffende locatie.

Uw kind aanmelden voor onze opvang? Klik hier

 


Heeft u vragen over de contracten of heeft u aanvullende wensen met betrekking tot de kinderopvang? Wij denken graag met u mee:

E-mail:
info@despeelboerderij.nl
Telefoon: 0317 351 325


Tarieven geldig van 01-01-2018 tot 31-12-2018