Wij ondersteunen:

Stuwwalloop Kidsrun


De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Prijzen

Tarieven 2017 Kinderopvangcentrum De Speelboerderij 

Soort opvang

2017

Extra opvang

Kinderdagopvang

€ / per uur

€ / per uur

Kinderdagopvang (KDV) 52 weken1

7,18

7,18

Kinderdagopvang (KDV) 40 weken2

7,40

7,40


Buitenschoolse opvang (BSO)

 

 
BSO 52 weken1

6,69

6,69

BSO 52 weken continurooster lang3

6,69

6,69

BSO 52 weken continurooster kort4

7,26

7,26

BSO 40 weken  

7,027,02

BSO 40 weken continurooster lang3

7,027,02

BSO 40 weken continurooster kort4

8,00

8,00

Voorschoolse opvang (van 7:30 uur tot 8:30 uur tijdens schoolweken) 8,508,50

Overige opvangvormen
  
Strippenkaart Buitenschoolse opvang (naast BSO 40 weken contract mogelijk) 7,29n.v.t.
Flexibele opvang contract (alleen kosten bij afname opvang)

8,07

n.v.t.


1

2
3

4


Niet opgenomen opvangdagen kunnen worden geruild met andere momenten, mits er plaats is op de groep. Vraag naar de voorwaarden.
Wij houden de vakanties aan van regio Zuid.
Uurtarief afhankelijk van opvangcontract.
Alleen van toepassing bij scholen die continurooster hebben tot 14.00 uur.

 

 


Uw kind aanmelden voor onze opvang? Klik hier

 


Heeft u vragen over de contracten of heeft u aanvullende wensen met betrekking tot de kinderopvang? Wij denken graag met u mee:

E-mail:
info@despeelboerderij.nl
Telefoon: 0317 351 325


Tarieven geldig van 01-01-2017 tot 31-12-2017