De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Plaatsing


Plaatsing

Voor het plaatsen van uw kind houden wij de volgende criteria aan:

  • Beschikbare plaatsen op gevraagde dagdelen;
  • Opbouw van de groep;
  • Volgorde van aanmelding;
  • Ouders/verzorgers, die reeds een kind geplaatst hebben;
  • Beschikbare leiding;
  • Beoordeling directie.

U schrijft uw kind in en geeft aan welke dagdelen opvang uw voorkeur hebben. Voordat of nadat u heeft ingeschreven zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Indien de opvang kan worden toegekend, ontvangt u een overeenkomst. Indien de door u gewenste opvang niet mogelijk is, zal contact met u worden opgenomen om eventuele alternatieven te bespreken.

In geval van wachtlijsten wordt de plaats op de wachtlijst bepaald door het moment van inschrijving en betaling van het inschrijfgeld. Indien een plaats beschikbaar komt wordt op volgorde van de wachtlijst de plaats aangeboden. Afname van de opvangplaats dient te geschieden op moment van beschikbaar komen.

Leest u goed de
Algemene Voorwaarden door, die van toepassing zijn op de overeenkomst die u aangaat met De Speelboerderij.

 

Vroeg Voorschoolse Educatie 

Onze drie kinderdagopvanglocaties voor kinderen van 0-4 jaar zijn geschoold om een VVE programma aan te bieden. Een VVE programma biedt uitdaging aan de peuters op onze locaties. Het ontwikkelt hun spreek- en taalvaardigheden, creatieve denken en sociale ontwikkeling. Tijdens de activiteiten die worden aangeboden, wordt spelenderwijs de belevingswereld van het kind benut om de wereld te ontdekken: praten, zingen, spelen, bewegen en kijken!

Het is leuk en leerzaam: een mooie voorbereiding voor het samen leren als de schooltijd echt gaat beginnen!