Pedagogisch beleid


Veiligheid en structuur als voorwaarden voor de beste opvang

 

Uw kind wordt opgevangen in een levensbeschouwelijk neutrale omgeving. Uiteraard wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de normen en waarden van u als ouder/verzorger.

De kinderen in de opvang wordt structuur geboden. De Kinderdagverblijven hebben een vaste dagindeling en werken met vaste teams. Tevens wordt een bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind uitdagende omgeving gecreëerd. Hierbij wordt spelenderwijs aan de ontwikkeling gewerkt. De inrichting van de binnen- en buitenruimte en het aanwezige spelmateriaal zijn afgestemd op het niveau van de kinderen. De inrichting van de ruimte en de presentatie van het speelgoed prikkelen de kinderen en dagen hun uit tot spel. Zowel binnen als buiten is er voldoende materiaal aanwezig welke de verschillende competentiegebieden van kinderen stimuleert. 

 

Uw kind wordt een veilige en vertrouwde omgeving geboden, waarin door de medewerkers actief wordt gewerkt aan de ontwikkeling van uw kind. Doordat verschillende medewerkers van de kinderopvang ook op de BSO en de TSO werkzaam zijn, ziet uw kind gedurende de gehele opvang veel vertrouwde gezichten.  

 

De medewerker communiceert intensief met de ouders en verzorgers om tot een optimale opvang te komen.   

Er is een uitgebreid pedagogisch beleidsplan evenals een pedagogisch werkplan op de locaties ter inzage beschikbaar.

Tevens wordt er binnen onze drie kinderdagopvanglocatie gewerkt met een erkend voor- en vroegsschoolseducatie programma (VVE). Met als doel om kinderen met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. In de bijgevoegde link vindt u extra informatie over het VVE beleid van Gemeente Renkum.

Informatie Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

 

Veiligheid en structuur, evenals geborgenheid is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een kind. Vanuit deze basis komen kinderen het beste tot hun recht en leren mogelijkheden en beperkingen kennen. Daarom hechten wij veel waarde aan een warme en begripvolle houding van de pedagogisch medewerkers naar de kinderen. Wij creëren een huiselijke sfeer, waar kinderen zich snel thuis voelen. Veiligheid en geborgenheid hebben tevens te maken met herkenbaarheid, regelmaat en continuïteit (structuur).

 

Op de BSO hebben we vaste basisgroepen met vaste pedagogisch medewerkers op de groep. Wij hebben vaste regels en een vaste dagindeling. Deze vaste structuur geeft de kinderen rust en maakt het tevens mogelijk expliciet aandacht te geven aan de sociale ontwikkeling. Met de kinderen worden duidelijke afspraken gemaakt zodra ze de BSO binnen komen.

Er is een uitgebreid pedagogisch beleidsplan evenals een pedagogisch werkplan ter inzage beschikbaar.

 

 
    

Tijden
van de opvang


Opvang van 
maandag tot en met vrijdag
van 7:30 tot 18:30 uur. 


We zijn met uitzondering van nationale feestdagen 52 weken geopend.

 


Opvang in dagdelen:


We bieden onze opvang aan in dagdelen. Deze dagdelen zijn
van 8.00 tot 13.00 uur en
van 13.00 tot 18.00 uur.

Het is mogelijk om 1 dagdeel af te nemen.


Kom gerust langs of vraag informatie


Wilt u een goede indruk krijgen van onze kinderdagverblijven, kom dan een keer langs! Bel gerust met de locatie of met ons kantoor. Ook voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Aanmelden kunt u onder andere via deze website
(Aanmelden)