Wij ondersteunen:

Stuwwalloop Kidsrun


De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Oudercommissie

Alle locaties van Kinderopvangcentrum  De Speelboerderij,  hebben een afzonderlijke oudercommissie. 

De Oudercommissie bestaat uit maximaal 5 en minimaal twee leden (voorzitter en secretaris).

De Oudercommissies stellen zich ten doel:

1.) De belangen van de kinderen en ouders van het Kinderdagverblijf/BSO zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
2.) De directie te adviseren ten aanzien van kwaliteit;

De Oudercommissies vergaderen minimaal viermaal per jaar. De directie van Kinderopvangcentrum De Speelboerderij zal bij wijzigingen met betrekking tot onderstaande onderwerpen advies vragen aan de Oudercommissie:

1.) De uitvoering van het kwaliteitsbeleid
2.) Pedagogisch beleidsplan en pedagogisch werkplan per locatie;
3.) Voedingsaangelegenheden;
4.) Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
5.) Openingstijden;
6.) Klachtenregeling en samenstelling klachtencommissie;
7.) Prijzen en tarieven kinderopvang.
8.) Op elke locatie is een overzicht met namen etc van de leden van de oudercommissie.