Wij ondersteunen:

Stuwwalloop Kidsrun


De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2016 zijn wij als Kinderopvangcentrum De Speelboerderij volgens de wet Kinderopvang aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het klachtenloket Kinderopvang is hieraan verbonden.

Heeft u als ouder of oudercommissie een klacht dan kunt u de volgende stappen ondernemen. Zie Bijlage.

Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunnen ouders en oudercommissies gebruikmaken van de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Uiteraard geeft Kinderopvangcentrum De Speelboerderij er de voorkeur aan om allereerst intern te kijken of we de klacht op kunnen lossen. Vanzelfsprekend behandelen ook wij uw klacht zorgvuldig. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht.

Informatie over:
Reglement
Verkorte procedure


Meer informatie is te vinden op de website van 
de Geschillencommissie.