Wij ondersteunen:

Stuwwalloop Kidsrun


De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Disclaimer


Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op de site van Kinderopvangcentrum De Speelboerderij BV (hierna De Speelboerderij), met de grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, kan De Speelboerderij geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

De Speelboerderij kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie of aangeboden diensten, op de site van De Speelboerderij.

Hoewel het streven is van De Speelboerderij om de site permanent beschikbaar te hebben, kan De Speelboerderij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen als gevolg van het, al dan niet tijdelijk, niet beschikbaar zijn van de site van De Speelboerderij.