BSO Piccolo

Buitenschoolse opvang 'Piccolo'
  
voor kinderen van groep 3 t/m 8

BSO Piccolo - Kasteel is open op dinsdag en donderdag. De andere dagen is opvang op de Buitenhof mogelijk.
BSO Piccolo - Topgroep is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Johanitterweg 4
6865 WH Doorwerth
Tel. (Kasteel): 06 53 32 98 21
Tel. (Topgroep): 06 30 72 01 69
Reg.nr. 868676949


BSO Piccolo bestaat uit drie groepen:
Het Kasteel voor kinderen uit groep 3-4 van de basisschool en twee groepen (Topgroep 1 en 2) voor de kinderen uit groep 5-8.


Bekijk ons laatste inspectierapport
(
5 juli 2017)

aanmelden voor BSO Piccolo

 

Formulieren
extra opvang aanvragen
aanmelden kapster
zelfstandigheidsovereenkomst

Het Kasteel (groep 3 - 4): Kinderen ontdekken de wereld

De  kinderen van Het Kasteel werken elke periode van 6 weken aan een ander thema die door de kinderen is gekozen. Het gaat om samen erover te praten, dingen te delen, te doen en te beleven! De thema's bieden meer dan voldoende aanknopingspunten om kinderen te prikkelen de wereld te ontdekken en spelend te leren. Kinderen willen graag de wereld ontdekken en kunnen dit het beste door op heel veel verschillende manieren ermee in aanraking te komen. Ons doel is het competentie gericht werken, wat bij elk thema weer aan de orde komt.

We gaan vaak naar buiten voor een wandeling door het bos of spelen op het plein, waardoor onze speelruimte wordt vergroot. We proberen ook zoveel mogelijk samen te werken met de Topgroep en KDV Piccolo. 

Alle aandacht voor uw kind
Het vaste team van medewerkers is vertrouwd voor de kinderen en dat geeft veiligheid. Door de kleine groep en de grote mate van aandacht kan er goed gekeken worden naar de behoefte van ieder kind en kunnen de spellen en activiteiten daarop worden afgestemd. Kinderen worden begeleid in hun spel en individuele ontwikkeling. Kansen die kinderen aangeven,worden aangegrepen om creativiteit, initiatief en het onderzoekende vermogen bij de kinderen te stimuleren. Er is speciaal aandacht voor het groepsproces van de jongere kinderen.

Extra activiteiten
Bij voldoende belangstelling worden speciale activiteiten georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan thema-activiteiten, uitstapjes en activiteiten waarbij professionals worden ingehuurd. Deze professionals zijn deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld dans, kunst, muziek of sport. Samen met de leiding verzorgen zij deze activiteiten. Ouders en kinderen worden tijdig geïnformeerd. Ook komt de kinderkapster 1 keer per 6 weken, wanneer er behoefte is het haar van uw kind knippen. Wij organiseren elk jaar een afsluitende kerstborrel voor ouders van de BSO. Een ieder maakt iets verschillends voor het eten en drinken. Door de kinderen wordt  er voor de ouders vooraf een lied ingestudeerd. Gezamenlijk (ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers) wordt het oude jaar op deze manier afgesloten.


De Topgroep (groep 5-8): Zelfstandig en verantwoordelijk spelen!

De oudere kinderen in groep 5-8 van de basisschool willen zelfstandig dingen kunnen ondernemen en gaan hun eigen interesses en voorkeuren ontwikkelen. De Topgroep biedt de kinderen hiervoor veel mogelijkheden.

Je eigen interesses moet je leren kennen!
Om de kinderen maximaal uit te dagen is er voor elk kind wel wat te doen op de Topgroep. De kinderen hebben op het buiten terrein veel speelruimte om te sporten of in de moestuin te werken. Binnen kunnen ze elke week aan een kookactiviteit meedoen of klussen in de klushoek. Ook mogen ze even op de computer of spelen met lego, k'nexx, etc. Er is voldoende lees materiaal en de spullen om te knutselen zijn netjes geordend klaargezet om te kunnen pakken. De ontdekhoek is elke periode ingericht met een nieuw thema op allerlei gebied. De sport en spel activiteiten worden buiten op het plein, in de wijk (onder begeleiding) of in de gymzaal uitgevoerd.

Zelfstandigheid: de kunst van het loslaten
Omdat de kinderen meer zelfstandigheid aankunnen biedt de BSO ook de mogelijkheid om dit stapsgewijs te leren. Om te beginnen kunnen ouders aangeven dat het kind zelfstandig naar de BSO mag gaan vanuit school. Wel eerst even je aanmelden, zodat we weten wanneer je vertrekt! Wanneer het kind zover is, kan een ouder ook aangeven dat het kind zelf naar huis of een sportclub mag gaan. Verdere voorbeelden van zelfstandigheid die na overleg mogelijk zijn: zelfstandig mogen spelen bij een vriend(in), ophalen door een broer/zus of opa/oma. Op die manier leert uw kind de verantwoordelijkheden steeds beter kennen.