Wij ondersteunen:

Positief opvoeden (Triple P)

 


 
BSO Buitenhof

Buitenschoolse opvang 'Buitenhof'
  voor kinderen van 4-8 jaar

BSO Buitenhof
6865 EN Doorwerth
Tel: 06 11 01 29 29
Reg.nr. 207882733

Opvang mogelijk op:

maandag14:00 - 18:30 uur
dinsdag14:00 - 18:30 uur
woensdag12:15 - 18:30 uur
donderdag14:00 - 18:30 uur
vrijdag12:15 - 18:30 uur


Voorschoolse opvang mogelijk

 BSO Buitenhof is centraal gelegen naast Basisschool de Dorendal in Doorwerth en op 150 meter van de andere basisschool ´De Wegwijzer´. De BSO is verdeeld in twee groepen: De Kindertuin (kleuters van groep 1-2) en De Boomhut (groep 3-4).  Beide groepen zijn nooit groter dan 20 kinderen met twee vaste pedagogisch medewerkers.formulier: extra opvang aanvragen
zelfstandigheidsovereenkomst


Spelend leren of lerend spelen!
Op BSO Buitenhof is er veel aandacht voor spelenderwijze ontwikkeling. Er wordt geprobeerd optimaal aan te sluiten bij de ontwikkeling en behoeftes van het kind door activiteiten aan te bieden die de creativiteit van het kind prikkelen. Het kind wordt actief betrokken bij de invulling van hun middag op de BSO.  Het kind staat centraal door de thema's en activiteiten uit de belevingswereld van het kind te kiezen.
Daarnaast is er aandacht voor hoe je met een ander omgaat. De kinderen spelen met elkaar, daardoor leren ze ook van en met elkaar. Er is oog voor de verschillende behoeftes van elk kind. Na een dag op school is er op de BSO ruimte om even een rustmoment in te lassen met een boekje op de bank, maar ook om lekker actief je ei kwijt te kunnen.

Structuur geeft rust en veiligheid
Op BSO Buitenhof werken we met vaste teams. Dit geeft het kind een vertrouwd  En veilig gevoel. Ook wanneer er een medewerker afwezig is, wordt er zo mogelijk gezocht naar een vervanger die de kinderen al kennen.
Een vaste structuur en dagritme is één van de manieren waarop BSO Buitenhof (emotionele) veiligheid wordt gecreëerd. Hiermee  ook hen van alles te leren op het gebied van normen en waarden. Handen wassen voor het eten; op je beurt wacht in een gesprek; zuinig zijn op elkaars spullen; samen opruimen na het spelen is heel gewoon; Hoe los je conflicten met elkaar op zonder ruzie?  Ook hierbij worden de kinderen en hun eigen initiatieven betrokken.

Groepen en dagindeling
BSO Buitenhof heeft ruimte voor 40 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Binnen BSO Buitenhof wordt de groep ingedeeld in twee basisgroepen naar leeftijd:

  • de Kindertuin,  bestaande uit ’jonge’ kinderen (4 - 6 jarigen)
  • de Boomhut,  bestaande uit ’oudere’ kinderen (6 - 8 jarigen)
De dagindeling op BSO Buitenhof ziet er als volgt uit:
Lang dagdeel:
12:00 kinderen ophalen van de scholen van Doorwerth
12:30 samen lunchen (wij zorgen voor een maaltijd)
13:00 vrij spelen
14:00 activiteit (binnen of buiten)
15:30 Buiten spelen en drink- en fruitmoment
16:45 afronden activteiten of vrij spelen
17:00 vrij spelen/ouders kunnen hun kind weer ophalen
18:30 einde opvangdag

Kort dagdeel:
14:00 kinderen ophalen van de scholen van Doorwerth
14:10 vrij spelen
15:00 drink- en fruitmoment
15:15 activteiten of vrij spelen (binnen en buiten)
17:00 ouders kunnen hun kind weer ophalen
18:30 einde opvangdag