BSO Buitenhof

Buitenschoolse opvang 'Buitenhof'
  voor kinderen van groep 1 t/m 4

BSO Buitenhof
6865 EN Doorwerth
Tel: 06 11 01 29 29
Reg.nr. 207882733

Opvang mogelijk op:

maandag14:00 - 18:30 uur
dinsdag14:00 - 18:30 uur
woensdag12:15 - 18:30 uur
donderdag14:00 - 18:30 uur
vrijdag12:15 - 18:30 uur


Voorschoolse opvang mogelijk

 BSO Buitenhof is centraal gelegen naast Basisschool de Dorendal in Doorwerth en op 150 meter van de andere basisschool ´De Wegwijzer´. De BSO is verdeeld in twee groepen: De Kindertuin (kleuters van groep 1-2) en De Boomhut (groep 3-4).  Beide groepen zijn nooit groter dan 20 kinderen met twee vaste pedagogisch medewerkers.

Bekijk ons laatste inspectierapport 
(18 april 2019)


 Aanmelden voor BSO Buitenhof

Formulieren:

extra opvang aanvragen

zelfstandigheidsovereenkomst

 

Spelend leren of lerend spelen!
Op BSO Buitenhof is er veel aandacht voor spelenderwijze ontwikkeling. Er wordt geprobeerd optimaal aan te sluiten bij de ontwikkeling en behoeftes van het kind door activiteiten aan te bieden die de creativiteit van het kind prikkelen. Het kind wordt actief betrokken bij de invulling van hun middag op de BSO.  Het kind staat centraal door de thema's en activiteiten uit de belevingswereld van het kind te kiezen.
Daarnaast is er aandacht voor hoe je met een ander omgaat. De kinderen spelen met elkaar, daardoor leren ze ook van en met elkaar. Er is oog voor de verschillende behoeftes van elk kind. Na een dag op school is er op de BSO ruimte om even een rustmoment in te lassen met een boekje op de bank, maar ook om lekker actief je ei kwijt te kunnen.

Structuur geeft rust en veiligheid
Op BSO Buitenhof werken we met vaste teams. Dit geeft het kind een vertrouwd  En veilig gevoel. Ook wanneer er een medewerker afwezig is, wordt er zo mogelijk gezocht naar een vervanger die de kinderen al kennen.
Een vaste structuur en dagritme is één van de manieren waarop BSO Buitenhof (emotionele) veiligheid wordt gecreëerd. Hiermee  ook hen van alles te leren op het gebied van normen en waarden. Handen wassen voor het eten; op je beurt wacht in een gesprek; zuinig zijn op elkaars spullen; samen opruimen na het spelen is heel gewoon; Hoe los je conflicten met elkaar op zonder ruzie?  Ook hierbij worden de kinderen en hun eigen initiatieven betrokken.

Groepen en dagindeling
De BSO is verdeeld in twee groepen: De Kindertuin (kleuters van groep 1-2) en De Boomhut (groep 3-4).  Beide groepen zijn nooit groter dan 20 kinderen met twee vaste pedagogisch medewerkers.

De dagindeling op BSO Buitenhof ziet er als volgt uit:

Lang dagdeel:
Woensdag en vrijdag (De Wegwijzer; Atlas per 2019)
12:15 kinderen ophalen van de school
12:30 samen lunchen (wij zorgen voor een maaltijd)
13:00 vrij spelen
14:00 gezamenlijk ophalen kinderen van de Dorendal
15:00 drink- en fruitmoment

15:30 aanbieden activiteiten of vrij spelen
16:30 afronden activteiten of vrij spelen
16:45 eten van een tussendoortje
16:50 vrij spelen/ouders kunnen hun kind weer ophalen
18:30 einde opvangdag

Kort dagdeel:
Maandag, dinsdag, donderdag

14:00 kinderen ophalen van de Dorendal
14:10 vrij spelen
14:30 ophalen kinderen De Wegwijzer (Atlas)
15:00 drink- en fruitmoment
15:30 aanbieden activiteiten of vrij spelen
16:30 afronden activteiten of vrij spelen
16:45 eten van een tussendoortje
16:50 vrij spelen/ouders kunnen hun kind weer ophalen
18:30 einde opvangdag