De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Aanmelden Flexibele Opvang

 
Graag per kind een apart formulier insturen! 

Gegevens ouder/verzorger 1 (tevens aanvrager)

Naam en voorletters
  Man Vrouw
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon privé
Telefoon werk/mobiel
E-mailadres
Noodnummer
   

Gegevens kind

Achternaam kind
Voornaam
  Jongen Meisje
Geboortedatum (vermoedelijk)
BSN nummer kind
Huisarts (naam en plaats)
  
  
  
Inentingen Ja Nee
Is uw kind reeds geplaatst bij een kinderopvangcentrum? Ja   Nee
Is er al een broertje of zusje geplaatst op één van de locaties van Kinderopvangcentrum De Speelboerderij? Nee Ja, namelijk
Heeft uw kind een allergie of aandoening? Nee Ja, welke?     
Heeft uw kind een speciaal dieet? Ja    Nee
Zijn er medische of psychologische aspecten, waar in de opvoeding rekening mee moet worden gehouden? Nee Ja, welke?       
Zijn er bepaalde (andere) zaken, waarmee de opvang rekening moet houden? Nee Ja, waarmee? 

Op welke locatie wilt u uw kind graag laten opvangen?
Voor welke opvang en op welke locatie wilt u uw kind inschrijven? (meerder opties mogelijk)


Buitenschoolse opvang SportBSO in Renkum 
Buitenschoolse opvang Buitenhof in Doorwerth 
Buitenschoolse opvang BSO Piccolo - Het Kasteel 
Buitenschoolse opvang Piccolo - Topgroep in Doorwerth 
      
    

    Gewenste startdatum:


Op welk moment gaat u waarschijnlijk voor extra opvang kiezen?

Het betreft opvang in dagdelen.
   Ma  Di  Wo  Do  Vr
Flexibele opvang contract

Welke basisschool bezoekt uw kind?

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto's van uw kind op onze website?

Ja Nee

  Ja, ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden van het 'Flexibele Opvang Contract'.

   
   

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kinderopvangcentrum De Speelboerderij telefoon 0317 35 13 25.