De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Aanmelden

 

 

Gegevens ouder/verzorger 1 (tevens aanvrager)

Naam en voorletters Geboortedatum
  Man Vrouw Burgerservicenummer
Adres Telefoon privé
Postcode Telefoon werk/mobiel
Plaats Noodnummer
E-mailadres    
       

 

Gegevens ouder/verzorger 2 

(invullen indien van toepassing)

Naam en voorletters Geboortedatum
  Man Vrouw Burgerservicenummer
Adres  Telefoon privé
Postcode  Telefoon werk/mobiel
Plaats  Noodnummer
E-mailadres   


Gegevens kind

Achternaam kind Geboortedatum (vermoedelijk)
Voornaam Burgerservicenummer kind
  Jongen Meisje    
Huisarts (naam en plaats)    
Telefoonnummer huisarts    
       
Inentingen Ja   Nee    
Zijn er bepaalde zaken, waarmee de opvang rekening moet houden?
Nee Ja, waarmee? 

Gewenste plaatsing

Voor welke opvang en op welke locatie wilt u uw kind inschrijven? (meerdere opties mogelijk)

 Kinderdagopvang Piccolo in Doorwerth
 Kinderdagopvang Bimbam in Doorwerth
 Kinderdagopvang De Toverput in Renkum

Kinderdagopvang De Speelboerderij in Heelsum
 Kinderdagopvang Kanjers (3+) in Doorwerth
Buitenschoolse opvang Piccolo Het Kasteel - Topgroep in Doorwerth 

Buitenschoolse opvang Bimbam in Doorwerth
Buitenschoolse opvang Buitenhof in Doorwerth
Buitenschoolse opvang SportBSO (Doelum) in Renkum

  Buitenschoolse opvang SportBSO Kameleon in Renkum 
Buitenschoolse opvang Halderweg in Bennekom
Buitenschoolse opvang Acacialaan in Bennekom
Voorschoolse opvang Buitenhof in Doorwerth
Voorschoolse opvang SportBSO in Renkum

Gewenste startdatum:

Gegevens over de kindplaats

 

Gewenst contract:   

Gewenste opvangmomenten:
   Maandag Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag
Ochtend
Middag

      
      
      

Welke basisschool bezoekt uw kind of gaat uw kind bezoeken (indien van toepassing)?

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto's van uw kind op onze website?

      
Anders: 

Ja Nee

    

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kinderopvangcentrum De Speelboerderij telefoon 0317 35 13 25.