De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Aanmelden
 

Gegevens ouder/verzorger 1 (tevens aanvrager)

Naam en voorletters Geboortedatum
  Man VrouwBurgerservicenummer
Adres Telefoon privé
Postcode Telefoon werk/mobiel
Plaats Noodnummer
E-mailadres   
     


Gegevens ouder/verzorger 2

Naam en voorletters Geboortedatum
  Man Vrouw Burgerservicenummer
Adres  Telefoon privé
Postcode  Telefoon werk/mobiel
Plaats  Noodnummer
E-mailadres   


Gegevens kind

Achternaam kind Geboortedatum (vermoedelijk)
Voornaam Burgerservicenummer kind
  Jongen Meisje  
Huisarts (naam en plaats)   
Telefoonnummer huisarts   
Ziektekostenverzekering bij   
Polisnummer   
Inentingen Ja   Nee  
Is uw kind reeds geplaatst bij een kinderopvangcentrum? Ja   Nee
Is er al een broertje of zusje geplaatst op één van de locaties van Kinderopvangcentrum De Speelboerderij? Nee Ja, namelijk
Wordt uw kind (voornamelijk) in de Nederlandse taal opgevoed? Ja    Nee, namelijk
Heeft uw kind een allergie of aandoening? Nee Ja, welke?     
Heeft uw kind een speciaal dieet? Ja    Nee
Zijn er medische of psychologische aspecten, waar in de opvoeding rekening mee moet worden gehouden? Nee Ja, welke?       
Zijn er bepaalde (andere) zaken, waarmee de opvang rekening moet houden? Nee Ja, waarmee? 

Gewenste plaatsing

Voor welke opvang en op welke locatie wilt u uw kind inschrijven? (meerder opties mogelijk)

 Kinderdagopvang Piccolo in Doorwerth
 Kinderdagopvang De Toverput in Renkum
Kinderdagopvang De Speelboerderij in Heelsum
Buitenschoolse opvang Piccolo in Doorwerth

Buitenschoolse opvang Buitenhof in Doorwerth
Buitenschoolse opvang SportBSO in Renkum

  Buitenschoolse opvang SportBSO Kameleon in Renkum
Buitenschoolse opvang BSO Het Kasteel
Voorschoolse opvang Buitenhof in Doorwerth
Voorschoolse opvang SportBSO in Renkum

Gewenste startdatum:

Gegevens over de kindplaats

Gewenste opvangdagen bij één van de aangegeven locaties Kinderdagopvang
   Ma  Di  Wo  Do  Vr
Ochtend
Middag
Gewenste opvangdagen bij één van de aangegeven locaties voor Buitenschoolse opvang
   Ma  Di  Wo  Do  Vr
BSO (52 wkn)
NSO (40 wkn)
VSO (40 wkn)
   Ma  Di  Wo  Do  Vr
Eerder brengen
Later halen

Welke Basisschool bezoekt uw kind of gaat uw kind bezoeken?

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto's van uw kind op onze website?

      
Anders: 

Ja Nee

    

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kinderopvangcentrum De Speelboerderij telefoon 0317 35 13 25.